Timebestilling

Som del av spesialisthelsetjenesten i Helse Vest tar vi i mot pasienter etter henvisning fra andre deler i helsevesenet, først og fremst fra primærleger.

 

Henvisning sendes elektronisk eller som brev. Den blir vurdert innen 1 uke. Innkallingsbrev blir sendt ut i god tid når time er tildelt.

 

SMS påminning blir sendt 1 dager før time når vi har fått oppgitt nummer til mobiltelefon.

 

Avbestilling ev. bytte av time kan med fordel gjøres på E-post fremfor pr. telefon.


Ubenyttet time som ikke blir avbestilt innen 24 timer før konsultasjon blir belastet med egenandel og fakturagebyr.

Dette gjelder også pasienter med frikort og barn under 16 år


Priser

Som avtalespesialister følger vi offentlige takster (som ved sykehus). Dette gjelder også frikortordningen. I tillegg til egenandel kommer materialforbruk/ diverse. For tiden er egenandel kr. 307,-. Materialforbruk/diverse varierer mellom Kr. 80- 280

 

Ventetid

For tiden er den 6 uker. Der gjøres prioritering på bakgrunn av

opplysninger som kommer frem i henvisning.


Forberedelser


 

Medikamenter 

I BREVET OM TILDELT TIME VIL DET VÆRE MER OPPLYSNINGER OM PLANLAGTE UNDERSØKELSER