Timebestilling

Som del av spesialisthelsetjenesten i Helse Vest tar vi i mot pasienter etter henvisning fra andre deler i helsevesenet, først og fremst fra primærleger.

 

Henvisning sendes elektronisk eller som brev. Den blir vurdert innen 1 uke. Innkallingsbrev blir sendt ut i god tid når time er tildelt.

 

SMS påminning blir sendt 1 dag før timen når vi har fått oppgitt nummer til mobiltelefon.

 

Avbestilling evt. bytte av time kan  gjøres pr. telefon.


Ubenyttet time som ikke blir avbestilt innen 24 timer før konsultasjon blir belastet med egenandel og fakturagebyr.

Dette gjelder også pasienter med frikort og barn under 16 år


Priser

Som avtalespesialister følger vi offentlige takster (som ved sykehus). Dette gjelder også frikortordningen. I tillegg til egenandel kommer materialforbruk/ diverse.Eegenandel er kr 320,-/kr 370,- pr gang.  I tillegg kommer materielle kostnader på kr 89,- / kr 178,-

 

Ventetid

For tiden er den 6 uker. Der gjøres prioritering på bakgrunn av

opplysninger som kommer frem i henvisning.


    

 

I BREVET OM TILDELT TIME VIL DET VÆRE MER OPPLYSNINGER OM PLANLAGTE UNDERSØKELSER