LHL, Landsforeningen- for hjerte- og lungesyke, er en interesseorganisasjon for mennesker med hjerte- og lungesykdom og deres pårørende. Det lokale arbeidet er grunnstammen i LHLs virksomhet. Organisasjonen ble stiftet i 1943, under navnet Tuberkuløses Hjelpeorganisasjon. Siden den gang har politisk arbeid  vært et viktig område i organisasjonens virksomhet. Ved siden av dette har LHL opparbeidet en betydelig kompetanse på områdene helse, fysisk aktivitet, kosthold og ernæring. Vi er også en stor leverandør av helsetjenester gjennom våre sykehus og rehabiliteringssentre.

Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag 96,4 % av alle norske leger og har totalt 27 164 medlemmer (august 2010). Foreningen er tilsluttet hovedsammenslutningen Akademikerne. Den norske legeforenings formål er å jobbe for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og å arbeide med helsepolitiske spørsmål.