Timebestilling
Som del av spesialisthelsetjenesten i Helse Vest tar vi i mot pasienter etter henvisning fra andre deler i helsevesenet, først og fremst fra primærleger. 

Henvisning sendes elektronisk eller som brev. Den blir vurdert fortløpende.
Innkallingsbrev blir sendt ut i god tid når time er tildelt. SMS påminning blir sendt 2 dager før time når vi har fått oppgitt nummer til mobiltelefon.
 
Avbestilling ev. bytte av time kan med fordel gjøres på E-post (resepsjonen@sps.nhn.no) fremfor pr. telefon. Vennligst alltid oppgi navn, fødselsdato og hvilken spesialist du skal til.
 
Ubenyttet time som ikke blir avbestilt innen 24 timer før konsultasjon blir belastet med egenandel og fakturagebyr. Dette gjelder også pasienter med frikort og barn under 16 år

Priser
Som avtalespesialister følger vi offentlige takster (som ved sykehus). Dette gjelder også frikortordningen. I tillegg til egenandel kommer materialforbruk/ diverse.