Timebestilling

Som del av spesialisthelsetjenesten i Helse Vest tar vi i mot pasienter etter henvisning fra andre deler i helsevesenet, først og fremst fra primærleger.

 

Henvisning sendes elektronisk eller som brev. Den blir vurdert innen 1 uke. Innkallingsbrev blir sendt ut i god tid når time er tildelt. Hastetimer gis fortrinnsvis telefonisk.

 

SMS påminning blir sendt 1 dager før time når vi har fått oppgitt nummer til mobiltelefon.

 


Ubenyttet time som ikke blir avbestilt innen 24 timer før konsultasjon blir belastet med egenandel og fakturagebyr.

Dette gjelder også pasienter med frikort, gravide  og barn under 16 år. Dette er en kompensasjon for ubenyttet time. Alle kan ha en god grunn til ikke å benytte timen, så ingen er i prinsippet fritatt fra å betale-


Priser

Som avtalespesialister følger vi offentlige takster (som ved sykehus). Dette gjelder også frikortordningen. I tillegg til egenandel kommer materialforbruk/ diverse. For tiden er egenandel kr. 320,-. Materialforbruk/diverse varierer vanligvis mellom Kr. 60- Kr.200, opp til Kr. 400 mer hvis f eks kjøp av spiral.


 

Ventetid

Kan variere, ofteste er den 6-8 uker, men kan bli lengre i forbindelse med ferier og likn. Der gjøres prioritering på bakgrunn av

opplysninger som kommer frem i henvisning. Dersom det kommer frem at noe haster gis time som regel innen 1-2 uker, ev. samme i dag. Forutsetning er også her henvisning fra annen lege.
Dersom noe synes at ventetiden er for lang kan det skyldes manglende opplysninger i henvisningen, så det er mulighet å anmode om tidligere time dersom du tror du har opplysninger vi kan hende ikke har. Det meste kan vente noen uker, så vennligst ta kontakt kun hvis det er behov.
 
Telefonhenedvendelser: Det er ofte stor pågang på telefonen, så vi setter pris på at det ikke ringes unødig. Timer gis kun unntaksvis på telefonen ved henvisninger da den skal prioriteres. Dersom tidspunkt ikke passer må dere selvsagt ta kontakt.


Forberedelser


 

       
      

I BREVET OM TILDELT TIME VIL DET VÆRE MER OPPLYSNINGER OM PLANLAGTE UNDERSØKELSER, oftest i form av et vedlagt skriv.