Dr. Kathe H. Aase
Spesialist kvinnesykdommmer - fødselshjelp