Når et par har forsøkt å bli gravide i opptil et år eller mer, defineres det som ufrivillig barnløshet. hvert 7. par rammes av problemet. På disse sidene kan du blant annet finne nyttig informasjon om barnløshet, spørsmål & svar og en samling av linker til andre norske sider om barnløshet. Se menyen til venstre. Alle sidene er skrevet eller evaluert av helsepersonell.


Prevensjon.net er et nettsted som vil gi svar på spørsmål om prevensjon og de forskjellige alternativene som finnes. I de siste årene har det kommet flere prevensjonsmetoder som gjør at man f.eks. ikke trenger å ta en pille hver dag. Lær mer om de forskjellige prevensjonsmetodene. Med alle valgmulighetene som finnes i dag bør man kunne finne en prevensjonsmetode som passer. Finn ut mer ved å klikke på linken til venstre. 

Den norske legeforening ble stiftet i 1886. Legeforeningen organiserer i dag 96,4 % av alle norske leger og har totalt 27 164 medlemmer (august 2010). Foreningen er tilsluttet hovedsammenslutningen Akademikerne. Den norske legeforenings formål er å jobbe for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer, fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling, fremme medisinsk vitenskap og å arbeide med helsepolitiske spørsmål.